σχεδιασμός ιστοσελίδων και οργάνωση/δημιουργία περιεχομένου

web design and content management

Μια αποτελεσματική παρουσίαση του προφίλ ή της  επιχείρησής σας στο διαδίκτυο μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη. Συζητάω μαζί σας όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος. Προτείνω τον κατάλληλο σχεδιασμό της ιστοσελίδας, και  αναλαμβάνω τη δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου με στόχο την βέλτιστη παρουσία του θέματος στην αγορά σας.

An effective presentation of your profile or business on the internet can prove to be complicated. I discuss with you all the elements and features that make up a perfect and complete presentation of the subject. I suggest the appropriate site design, and I undertake the creation and processing of content to optimize your online presence for your market.

© 2021 by Eleni Zevgaridou. All rights reserved | Privacy PolicyCookie policy

zevgarel@gmail.com

T  +44 (0)751 778 1502, +30 6955 270 877

  • Black Instagram Icon