σχεδιασμός συσκευασίας

packaging design

Η ταυτότητα και ο σχεδιασμός συσκευασίας αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Βασισμένη στην εμπειρία μου στο marketing και στο branding, επικεντρώνομαι στον σχεδιασμό των συσκευασιών, ώστε να αξιοποίησω τις προκλήσεις που αυτές παρουσιάζουν και να τους αποδώσω την κομβική τους σημασία. Πριν αρχίσω να σχεδιάζω μια πρόταση για συσκευασία, ερευνώ το προφίλ και τον χαρακτήρα των αγορών όπου απευθύνεται.

Visual identity and packaging design are essential for every product or service. With my marketing-oriented background and experience in branding, I focus on packaging design, exploiting its challenges and reflecting its importance. I always contract research and seek insight into target markets before starting a project.